1

قیمت عسل کنار

News Discuss 
با این حال، این تحقیقات اولیه نیاز به پشتیبانی از مطالعات مربوط به انسان دارد. با این حال، این مطالعه روی موش ها نجام شده، بنابراین نتایج ممکن است در مورد انسان ها صدق نکند. بوزولیک اسید نیز در درمان آسم نقش دارد، یافته های تحقیقات نشان می دهد https://israel1mc19.fireblogz.com/40787751/عسل-کنار-طبیعی-و-قیمت-خرید-عمده-عسل-یاس

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story